RODO

Klauzula informacyjna dla członków Klubu
Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest UKS Akademia Ruchu i Zdrowia SAKURA, 83-333 Chmielno, ul. Tulipanowa 30. Jeśli chciałbyś napisać do nas w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: 3a@3aikido.eu.

W jakim celu zbieramy Twoje dane? Czy mamy prawo je zbierać?
  • Zbieramy dane osobowe przy zapisie do naszego Klubu.
  • Będziemy zapisywać Twoje postępy związane z otrzymywaniem kolejnych stopni, zdobywanych przez Ciebie w trakcie nauki. Podstawą prawną jest realizacja umowy, jaką jest przystąpienie do naszego Klubu.
  • Będziemy się także z Tobą kontaktować jeśli będzie to konieczne (ważne informacje organizacyjne, propozycje wyjazdów szkoleniowych). Tutaj podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Klubu sportowego.
  • Musimy przetwarzać Twoje dane w przypadku zbierania składki członkowskiej w Klubie. Podstawa prawna jest tutaj prawo podatkowe i wypełnienie obowiązku prawnego, który na nas nakłada.
Czy Twoje dane zobaczy jeszcze ktoś inny?

Twoje dane będziemy udostępniać podmiotom zajmującym się naszą obsługą finansowo-księgową, podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną naszej strony internetowej.

Jak długi możemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, w którym nie poprosisz nas o ich usunięcie. Dane o płatnościach musimy przechowywać przez 6 lat od ostatniej Twojej wpłaty.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Masz szereg praw związanych z Przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • w każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych (co oznacza, że zawsze możesz poprosić o udostępnienie danych, które o Tobie przetwarzamy);
  • masz prawo sprostować/poprawić swoje dane jeśli są niekompletne, niepoprawne lub nie są aktualne;
  • masz prawo usunąć swoje dane i wypisać się z naszego Klubu;
  • masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • masz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych;
  • a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Musimy zebrać Twoje dane. Jeśli odmówisz ich podania nie będziemy mogli zapisać Cię do naszego Klubu.