Program Erasmus+

UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE, AIKIDO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Cele projektu

 1. Wdrożenie sieci kontaktów pomiędzy szkołami Aikido i dojo na poziomie europejskim. Projekt ten był możliwy dzięki współpracy naszej szkoły, Aikido Foundation (Polska), Aikido Wa Go Dojo (Włochy) oraz Aikido Mayo (Irlandia).
 2. Opracowanie pierwszego na świecie podręcznika dotyczącego metod nauczania opartych na Aikido oraz konkretnych ćwiczeń rozwijających i udoskonalających umiejętności życiowe. Podręcznik ten zostanie udostępniony bezpłatnie wszystkim instruktorom Aikido w Europie.
 3. Promowanie włączenia społecznego wśród dzieci i młodych dorosłych poprzez rozwój umiejętności życiowych, jednocześnie kształtując ich świadomość ekologiczną. Umiejętności życiowe odzwierciedlają wartości Aikido.

Jak zrealizujemy cele?

Dzieci i młodzi dorośli będą uczyć się lub wzmacniać swoje umiejętności życiowe poprzez praktykę Aikido. Nauczyciele i trenerzy Aikido zostaną przeszkoleni w zakresie rozpoznawania umiejętności życiowych w praktyce Aikido i wspierania młodych ludzi w ich rozwijaniu.

Czym są umiejętności życiowe lub umiejętności miękkie?

Umiejętności życiowe obejmują zbiór umiejętności osobistych i interpersonalnych, kluczowych dla kierowania relacjami i skutecznego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Brak tych kompetencji społeczno-emocjonalnych, zwłaszcza wśród młodzieży, może prowadzić do przyjmowania negatywnych i ryzykownych zachowań w odpowiedzi na stres. Tymi umiejętnościami są:

 • Samoświadomość
 • Zarządzanie emocjami
 • Radzenia sobie ze stresem
 • Efektywna komunikacja
 • Efektywne relacje
 • Empatia
 • Kreatywne myślenie
 • Krytyczne myślenie
 • Podejmowanie decyzji
 • Rozwiązywanie problemów
11Founded by the European Union